مجموعه طرح یاب با هدف گرد آوری و در اختیار گذاشتن بانک اطلاعاتی  طرح های توجیهی  آماده پروژه های  اقتصادی صنعتی ،کشاورزی،خدماتی و تحقیقاتی ، زمینه  جلوگیری از تخصیص و اتلاف  منابع مالی ، انسانی و زمان  را قبل از اجرای پروژه  بمنظور تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران ،محققان و برنامه ریزان را فراهم می نماید  بدیهی است پیش امکاسنجی پروژه ها با استفاده از طرح های آماده امکان ارتقاء نسبی سطح آگاهی و  شناخت  از مشکلات و موانع کسب کار و بررسی  ابعاد  مالی،  اقتصادی ، فنی و بازار را در راستای محاسبه هزینه  فایده ی انجام یا عدم انجام طرحها  را فراهم می کند.شما می توانید با جستجو در سایت طرح های توجیهی فنی مالی و اقتصادی آماده  مد نظر حود را  دانلود نمایید  برای موارد جدید نیز سفارش بگذارید .