مطالعات امکان سنجی تولید عایق رطوبتی و پودر بیتومین
2,000,000 تومان