بازدید: 2773 بازدید

طرح های توجیهی پروژه های  اقتصادی صنعتی ،کشاورزی،خدماتی و تحقیقاتی با استفاده از اصول علمی و تجربیات  تکنیکال و ابزارهای مورد نیاز طراحی فنی مالی، اقتصادی و فنی پروژه های پیش امکان سنچی شده بمنظور پیاده سازی مراحل مختلف طرح با توجه به تخصیص منابع و هزینه ها در طول زمان ساخت و پیش بینی در زمان بهره برداری را مستند می نماید بدیهی است برآوردهای طرح در محدوده زمانی تهیه شده و درمکان استقرار طرح بر اساس نرخ تنزیل شده معتبر می باشد و لازم با تغییر شاخص های موثر در پیاده سازی  همانند تورم  و مشکلات و موانع احتمالی مجدد بروز رسانی شود بدیهی استراتژی تهیه و پیاده سازی موضوع  طرج توجیهی  بسیار به پیش امکانسنجی اولیه طرح وابسته است چرا که در این مرحله با تحلیل دقیق بازار عرضه وتقاضا و رقبای  و توانایی ها در اجرای طرح در زمان و مکان مناسب مورد تصمیم گیری اجرا یا عدم اجرا قرار می گیرد پیش امکانسنجی اشتباه می تواند منجر به عدم موفقیت و اتلاف منابع در پروژه شود درطرح های پیش امکانسنحی پروژه های  اقتصادی صنعتی ،کشاورزی،خدماتی و تحقیقاتی  با تامین داده های مورد نیاز و تحلیل  اطلاعات  بازار ففنی و مالی  زمینه  جلوگیری از تخصیص و اتلاف  منابع مالی ، انسانی و زمان  را قبل از اجرای پروژه  بمنظور تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران ، محققان و برنامه ریزان فراهم می گردد لذا طرج یاب به همین منظور سعی در تکمیل تر نمودن بانک اطلاعاتی طرح های توجیهی آماده پروژه های  اقتصادی و علمی و تکنیکال می نماید تا با  صرف هزینه و منابع بسیار اندک امکان تصمیم گیری درست تر را برای متقاضان فراهم نماید چرا  که پیش امکاسنجی پروژه ها با استفاده از طرح های آماده امکان ارتقاء نسبی سطح آگاهی و  شناخت  از مشکلات و موانع کسب کار و بررسی  ابعاد  مالی،  اقتصادی ، فنی و بازار را در راستای محاسبه هزینه  فایده ی انجام یا عدم انجام طرحها  را فراهم می کند و   سرمایه گذاران بنگاههای اقتصادی قبل از ورود به فاز  اجرایی تهییه پلان های مهندسی  با تهیه و بررسی مطالعات پیش امکان سنجی  قبل از شروع فعالیت های اجرایی کسب وکار می توانند در مورد حذف ، اصلاح  یا تغییر طرح تصمیم بگیرند که فرایند  موجب صرفه جویی در هزینه ها و زمان و منابع در دسترس و قابل تامین خواهد شد . پس پیش امکانسنجی می تواند سطح آشنایی با  مشکلات و موانع کسب و کارهای مختلف را قبل از شروع پروژه بالا برده و زمینه تصمیم گیری و و تخصیص بهینه منابع محدود سرمایه گذاران را برای اجرای موفق هر پروژه ای را با شناخت فرصت و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف  فراهم نماید.در ادامه به بجث پارامترهای دخیل در تهیه طرح توجیهی می پردازیم

مطالعه بیشتر

دانلود ایلاستریتور نسخه CC