نوع فایل
pdf
نویسنده
تاریخ انتشار
۱۴ دی ۱۴۰۲
تعداد بازدید
7 بازدید
5,000,000 تومان
Excluding 0% tax

طرح توجیهی میدان میوه و تره بار شهرداری  آماده است شما می توانید با پرداخت هزینه ای بسیار کمتر از سفارش دادن یک طرح توجیهی اختصاصی این طرح توجیهی را دانلود کنید. در طرح توجیهی میدان میوه و تره بار شهرداری اطلاعات مفید در حوزه های فنی مالی و اقتصادی مطابق فهرست زیر می توانید مورد بهره برداری قرار دهید:

 فهرست

۱-  فصل اول: چکیده مطالعات فنی – اقتصادی- مالی.

خلاصه وضعیت مالی و فنی طرح..

۲-   فصل دوم: معرفی طرح و سوابق متقاضی.

۲-۱      سوابق متقاضی مشارکت

۲-۶     – مجوزهای موردنیاز

۲-۷     بررسی توانمندی‌های متقاضیان مشارکت  پروژه.

فصل سوم: بررسی موقعیت استقرار طرح

۳    فصل سوم.

۳-۱ استان تهران..

۳-۲     مزیت‌های مهم و اقتصادی استان تهران

۳-۳     شاخص‌های بخش کشاورزی استان تهران.

۳-۴ توانمندی‌های بخش صنعت و معدن

۳-۵ بخش مسکن..

۳-۶     حوزه اصناف..

۴    مطالعات شهر سازی  ضرورت احداث بازارچه میوه و تربار.

۴-۱  شناخت پایه

۴-۱-۱ مقدمه

۴-۱-۲ اهداف

۴-۱-۳ بررسی و تحلیل محتوای اسناد فرادست.

۴-۱-۴ تبیین چشم اندازها و اهداف مرتبط..

۴-۲-۱ جمعیت پذیری

۴-۲-۲         تراکم های ساختمان..

۴-۳-۱ شبکه ارتباطی

۴-۲     تحلیل راهبردهای حوزه فراگیر.

۴-۵-۱    طراحی راهبردهایی در قالب کاربری زمین به منظور تحقق چشم انداز و اهداف توسعه شهر.

۴-۵-۲         طراحی راهبردها در قالب سناریوهای پیشنهادی.

۴-۵-۳         ایجاد بازار میوه و تره بار با عملکرد فرامحله ای

۴-۵-۴   ساخت مجموعه با کاربری مختلط فرامحله ای

۴-۵-۵         ساخت فرهنگسرا با عملکرد فرامحله ای.

۴-۵-۶         نتیجه گیری.

۴-۵-۷         معیارهای برنامه ریزی و سازماندهی فضایی میدان میوه و تره بار.

۴-۵-۸         اصول و معیارهای مدیریت میدان میوه و تره بار.

  1. موقعیت پروژه.

جدول ۳-۵ – وضعیت زمین محل اجرای بازارچه میوه و تربار.

۵- فصل پنجم: بررسی ویژگی‌هاو استاندارهای فروشگاهی..

۵-۱      پارامترهای مؤثر در برآوردهای اجرائی طرح. بازارچه میوه و تربار.

۵-۲ مزیت‌های احداث بازارچه های متمرکز عرضه محصولات

۵-۳     . تعاریف موضوعی:

۵-۴     اهمیت نظام توزیع و خدمات مرتبط

۵-۵     ضرورت استاندارد سازی و نواوری در نظام توزیع

۵-۶ بازارچه های عرضه محصولات همگن ، بازارچه ها و  فروشگاههای بزرگ

۵-۷ گروه های  اصلی  محصولات  غذایی

۵-۸     طیقه بندی های بین المللی  کدهای ISIC  محصولات

۵-۹ استانداردهای و اصطلاحات تخصصی مراکز عرضه محصولات

۵-۱۲    ظرفیت سنجی خدمات بازارچه.

۵-۱۳   بررسی خدمات  جایگزین

۵-۱۴   اهمیت استراتژیک فروشگاهها و غرفه های  محصولات غذایی.

۵-۱۵   کشور های عمده ارایه این خدمات

۵-۱۶   عوامل مؤثر و قیمت فروش محصولات و  ارایه خدمات  بازارچه

۵-۱۷   نرخ بندی  کرایه غرفه های  بازارچه.

۶-   فصل ششم: مطالعه بازار و بررسی اقتصادی طرح

۶-۱  عرضه

۶-۲ تقاضا:

۶-۳ تقاضای داخلی:

۶-۴ پیش‌بینی تقاضا آتی

۶-۵     عمده کانونهای نقاضا

۶-۶ تحلیل موازنه پیش‌بینی امکانات عرضه و پیش‌بینی تقاضا

۶-۷ برنامه ریزی   واگذاری غرفه های بازارچه

۶-۸ جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

۷    مستندات سازه ای و  معماری بازارچه

۷-۱      سناریو های استقرار بخش تجاری و خدماتی  بازارچه

۷-۲     سناریو :مطلوب  –   بازار میوه و تره بار در یک  طبقه با  پارکینگ

۷-۳ پلان های  سازه   بازارچه میوه وتره بار

۷-۴ ملاحظات عمومی  سازه.

۷-۵ پلان های معماری بازارچه

۸    فصل هشتم : تامین مالی و هزینه های سرمایه گذاری

۸-۱  هدف از ایجاد طرح

۸-۲ روشهای تامین مالی و جذب سرمایه گذاری

۸-۳     تامین مالی وسرمایه گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی

۸-۴     تامین مالی خارجی به  روش های غیر قرضی.

۸-۵     قراردادهای بیع متقابل: (Buy Back)

۸-۶     قراردادهای B.O.T  ساخت، بهره برداری ، واگذاری      ( Build-Operation-Transfer)

۸-۷     مزایای      B.O.T.

۸-۸     مشکلات  اجرایی نمودن  قراردادهایBOT. 95

۸-۹     فرایند  بکارگیری پروژه BOT.

۸-۱۰    قراردادهای B.O.O ساخت، بهره برداری ، مالکیت   (Build -Operation- Own).

۸-۱۱    قراردادهای B.L.T   ساخت، اجاره، انتقال     (Build-Lease-Transfer).

۸-۱۲    تفاوت ها و تشابه های دو روش  B.L.T  و   BOT.

۸-۱۳   قراردادهای  B.L.O    ساخت، اجاره، بهره برداری    (Build – Leasing – Own)

۸-۱۴   O. B  ساخت – بهره برداری  ( (Build – Operate)

۸-۱۵   B. T    ساخت – تحویل( (Build – Transfer)

۸-۱۶   ساخت – تحویل- اجاره    B.T. L    ( (Build – Transfer- Leasing )

۸-۱۷   R .O. O   با زسازی، بهره برداری، مالکیت ( Rehabilitate Operation own. )

۸-۱۸   R.O. T  بازسازی، بهره برداری، انتقال  ( Rehabilitate Operation Transfer).

۸-۱۹    D.O.T توسعه، بهره برداری،انتقال    ( Development Operation Transfer. )

۸-۲۰   تعیین ظرفیت و پیش‌بینی تولید.

۸-۲۱    هزینه‌های سرمایه‌گذاری واحد تولیدی..

۸-۲۲     زمین..

۸-۲۳    محوطه‌سازی.

۷-۱      ساختمان

۸-۲۴     تأسیسات:

۸-۲۵     هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

۸-۲۶     سرمایه در گردش

۸-۲۷     هزینه‌های عمیلیاتی  بازارچه میوه و تربار.

۸-۲۸   حقوق و دستمزد

۸-۲۹   هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات..

۸-۳۰   تعمیر و نگهداری.

۸-۳۱   هزینه استهلاک.

۸-۳۲   حمع هزینه‌های ثابت و متغیر

۸-۳۳  نقطه سربه‌سر

۸-۳۴    زمان‌بندی اجرای طرح..

۹     فصل تهم: مطالعه مالی.. ۱۱۴

۹-۱      پیش بینی عملکرد سود و زیان

۹-۲      پیش بینی منابع و مصارف

۹-۳     پیش بینی منابع ترازنامه

۹-۴     جدول عایدات نقدی

۹-۵     برخی از نسبتهای مالی

۱۰   محاسبات کامفار.

۱۰-۱     جدول پیش فرض های کامفار.

۱۰-۲    خروجی  نسبت های محاسبه شده.

۱۰-۳    روش های توزیع سود.

۱۰-۴      بررسی سهم دوره ای فروش

۱۰-۵      جریان نقدینگی.

۱۰-۶    نسبت وام بلندمدت به ارزش خالص (Long-term debt to net worth)

۱۰-۷    نرخ داخلی بازگشت سرمایه (IRR)

۱۰-۸    نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران (IRRE)

۱۰-۹    ارزش فعلی خالص (NPV)

۱۰-۱۰   نقطه سریسر.

۱۰-۱۱     تراز  و نسبتها

۱۰-۱۲   نسبت کارایی.

۱۰-۱۳  نرخ داخلی بازگشت سرمایه (IRR):

۱۰-۱۴  تحلیل حساسیت نسبت به هزینه‌های تولید

۱۰-۱۵  دوره بازگشت سرمایه

۱۰-۱۶    ارزش افزوده.

۱۱   پیوست‌ها

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *