نوع فایل
pdf
حجم فایل
150 صفحه
نویسنده
تاریخ انتشار
6 ژوئن 2024
دسته بندی
تعداد بازدید
31 بازدید
10,000,000 تومان
Excluding 0% tax

رح توجیهی احداث پالایشگاه  تولید بنزین و گاز مایع

طرح توجیهی احداث پالایشگاه  تولید بنزین و گاز مایع آماده است شما می توانید با پرداخت هزینه ای بسیار کمتر از آماده کردن یک طرح توجیهی اختصاصی، این طرح توجیهی آماده  را  از سامانه طرح یاب دانلود کنید. درطرح توجیهی احداث پالایشگاه  تولید بنزین و گاز مایع  اطلاعات مفید در حوزه های فنی مالی و اقتصادی مطابق فهرست زیر می توانید مورد بهره برداری قرار دهید.

فهرست مطالب طرح احداث پالایشگاه   بنزین و گاز مایع

فصل اول: چکیده مطالعات فنی ،  اقتصادی و  مالی

1-1   چکیده مطالعات مالی  11

فصل دوم: معرفی طرح و سوابق متقاضی

2-    فرم مشخصات شخصیت حقیقی /حقوقی   13

2-1  فرم مشخصات سوابق ثبتي شرکت  13

2-2    فرم مشخصات سهامداران   13

2-3 فرم مشخصات  مديريت   13

2-4  مجوزهاي قانوني: مجوزی اولیه   14

2-5   لیست مجوزهاي موردنیاز ثانویه  14

2-6  ررسي توانمندي‌هاي مدیران واحد   15

فصل سوم: بررسی مکان‌سنجی و موقعیت استقرار طرح 

3-1سیمای اقتصادی استان خوزستان  17

3-2   مزیت های مهم اقتصادی مرتبط با صنعت استان خوزستان  17

3-3   بخش صنعت   20

3-4    موقعیت پروژه    22

فصل چهارم: بررسی ویژگی‌ها استاندارها و کدهای محصولات

4   مقدمه  24

4-1 ضرورت پالایش هیدروکربور ‌ها   24

4-2 فرآورده‌های نفتي و طبقه‌بندی آن‌ها   25

4-3  طبقه‌بندی فراورده‌های نفتي براساس افزايش جرم مولكولي  25

4-4  تركيب نفت خام و روش‌های شناسايي آن  26

4-5   معرفی مواد اولیه و محصولات طرح   27

4-6    نفتا   27

4-7  نفتای سبک HTN

4-8  نفت سفید. 30

4-9   سوخت دیزل/گازوئیل     30

4-10   روغن‌های پایه و صنعتی  30

4-11 قیرها   31

4-12 بررسي مشخصات فرآورده‌ای  پالایشگاهی  32

4-13 سوخت‌های موتورهاي اتومبيل 32

4-14   مشخصات بنزین‌ها  32

4-15   چگالي بنزین   32

4-16   منحنی تقطير  33

4-17  فشار بخار در بنزین  33

4-18  صمغ‌های بنزین  34

4-19   پايداري بنزین   34

4-20  میزان گوگرد بنزین    34

4-21  عدد اكتان بنزین    35

4-22   انواع بنزین   35

4-23   بنزین‌های مخصوص    36

4-24  تفاوت بنزین معمولی و یورو 4

4-25  تفاوت بنزین سوپر و یورو 4

4-26 تفاوت بنزین سوپر و معمولی   37

4-27  تفاوت بنزین یورو 5 و یورو 4

4-28  رنگ بنزین یورو 4.

4-29  نحوه تشخیص بنزین یورو 4

4-30   بنزین پیرولیز خام  ( پایگس)    38

4-31  نفت سفيد  38

4-32 جت سوخت Jet Fuel

4-33   نفت گاز 39

4-34  نفت سوخت‌ها   40

4-35  نفت كوره سبك   40

4-36 نفت كوره معمولي 40

4-37   نفت كوره سنگين 40

4-38   ويژگي نفت سوخت‌ها   40

4-39  روغن‌ها نفتی  41

4-40 انواع اصلي روغن‌ها 41

4-41   ویژگی روغن‌های موتور 42

4-42   موم‌های نفتي  43

4-43   گریس‌ها 43

4-44  ساختار گريس  43

4-45 قيرها      44

4-46  انواع پالایشگاه‌ها    44

4-47  پالایشگاه‌های سوخت  45

4-48  پالایشگاه‌های روغن‌ساز   45

4-49 پالایشگاه‌های پتروشیمیایی 45

4-50   پالایش نفت خام  46

4-51   عملیات تصفیه با هیدروژن 47

4-52   عملیات پالایشی 47

4-52-1   تقطیر     47

4-52-2  فرایند تقطیر اتمسفری در پالایش نفت خام   48

4-52-3  تقطیر خلأ در پالایش نفت خام  50

4-52-4 فرآورده‌های تقطير  52

4-52-5  گاز سوختي  52

4-52-6   گاز مرطوب 52

4-52-7   بنزين سبك تقطير مستقيم Gasoline LSR

4-52-8  نفتا يا بنزين سنگين تقطير مستقيم Gasoline HSR

4-52-9  برش كروزن Kerosene

4-52-10  گازوییل‌ها   53

4-52-11  فرآورده‌های جانبي تقطير در خلأ  53

4-52-12   باقیمانده  خلأ  53

4-52-13  مراحل تهیه روغن صنعتی 54

4-52-14 مشخصات بنزین طرح.. 54

4-52-15   مشخصات گاز مایع تولیدی   55

4-53  معرفي کدهاي ISIC

4-54  شماره تعرفه گمرکی  56

4-55  بررسی و ارائه استاندارد محصول  56

4-55-1  تعاریف، الزامات و روش¬ هدف و دامنه کاربرد  56

4-55-2  استانداردهای بنزین و گاز مایع  57

4-55-3  اصطلاحات و تعاریف  59

4-55-4  دسته‌بندی روغن ‌پایه‌ها بر اساس خواص فیزیکی – شیمیایی   59

4-55-5 استاندارد طبقه‌بندی روغن‌های هیدرولیک  61

4-56  معرفی موارد مصرف و کاربرد بنزین  61

4-57   بررسی کالاي جایگزین  61

4-58 عوامل مؤثر و قيمت فروش محصولات طرح  62

4-59   اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز   62

4-60  در آمد بزرگترین پالایشگاههای نفت در دنیا  63

فصل پنجم:بررسی عرضه وتقاضای محصولات

5  مقدمه   66

5-1  بررسی نیاز به فراورده‌های نفتی در حوزه خودروسازی در کشور   66

5-2  آمار سالانه تولید خودرو  68

5-3  بررسی وضعیت صنعت خودروسازی و روان کننده‌ها روغن کشور  69

 • نمودار 5-1 ظرفیت خودروسازی به تفکیک استان‌های کشور  69

5-4  وضعیت تولیدکنندگان روغن و گریس کشور   69

 • نمودار 5-2 ظرفیت خودروسازی به تفکیک استان‌های کشور   69
 • نمودار 5-3 ظرفیت تولید روان کننده‌ها به تفکیک استان‌های کشور  70
 • بررسی مزیت استقرار از دیدگاه صادراتی  71

5-5   عرضه   71

5-6          آمار تجمیعی پروانه های بهر برداری  واحدهای صنعتی استانهای   کشور. 72

5-7   آمار کل پروانه‌های کشور و استان‌های  خوزستان   72

5-8   آمار پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای پالایشگاهی قیر کشور و استان خوزستان  72

5-9 بررسی عرضه   75

5-10  توليد داخلي 75

5-11  پیش‌بینی عرضه داخلی  82

5-12  آمار جواز تاسیس های صادره  براساس پیشرفت فیزیکی  82

5-13  پیش بینی عرضه طرجهای درحال احداث  84

5-14 پیش بینی عرضه آتی  واحدهای تولید وطرح پالایش هیدروکربورها 86

5-15  لیست مشخصات  واحدهای فعال  تولید کننده بنزین کشور. 87

5-16  لیست مشخصات  واحدهای فعال  تولید کننده گاز مایع  کشور   88

5-17 ظرفیت روزانه  تولید پالایشگاهی کشورطی سنوات قبل  89

5-18  بررسی  تقاضا  92

5-19   تقاضاي خارجي (صادرات)   93

5-20  پيش‌بيني تقاضا   93

5-21  تقاضاي داخلي    93

5-22 عمده کانون‌های مصرف   93

5-23  نمودار روند تغییرات تولید پالایشگاهی کشور در سنوات قبل   94

5-24  میانگین مصرف روزانه بنزین در سنوات قبل  96

5-25  پیش بینی تقاضای فراوردهای پالایش در سنوات آتی   96

5-26  تقاضاي خارجي (صادرات)   97

5-27  پيش‌بيني تقاضاي کل   98

5-28  جدول ونمودار مصرف بنزین در سنوات قبل 99

5-29 تحليل موازنه پيش‌بيني امکانات عرضه و پيش‌بيني تقاضا   100

5-30 تحلیل پیش بینی موازنه عرضه و  تقاضا بنزین   101

5-31  پیش بینی افزایش تولید سوخت با احداث پالایشگاه در کشور: 101

5-32  پیش بینی افزایش میزان واردات سوخت   101

5-33 ضرورت بهروری در مصرف سوخت   102

5-34  نمودار ترکیب محصولات پالایشگاهی کشور  102

5-35  بازار های  هدف محصولات   104

5-36 جمع‌بندي و  نتيجه‌گيري   104

فصل ششم: مطالعه فنی

6-1   روش توليد و ظرفیت سنجی تولید. 110

 • انواع فرایندهای تصفیه  110

6-2    طرح  استقرار و تاسیسات و تجهیزات پالایشگاه.  112

6-3  مزیت پالایشگاههای کوچک مقیاس تولید  بنزین   113

6-4  ویژگی کیفی  محصول نهایی(بنزین). 113

6-5  فاکتورهای  موثر  بر جانمایی محل ا جر ا ی طرح.. 114

6-6  بررسی خصوصیات فنی موا د اولیه و کمکی موردنیاز   114

6-7   بررسی روش تولید و دا نش  فنی 115

 •  مرحله اول: تخلیه      116

6-8  برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تأمین و نحوه انتقال   121

6-9   ظرفیت سنواتی تولید محصولات  121

6-10  هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري واحد تولیدی 122

6-11   برآورد مساحت  وهزینه زمين  123

6-12 برآوردد هزینه محوطه‌سازي   123

6-13   برآورد هزینه ساختمان سازی  124

 • بخش تولید 124
 • فضای     124
 • بخش اطلاع‌رسانی (زیرساخت‌های IT، خدمات فناوری اطلاعات)   124

6-14          برآورد هزینه تجهیزات تولید   125

6-15 تأسيسات مکانیکی و برقی   126

6-16        برآورد برق مصرفی  126

سيستم اعلام و اطفاء حريق  127

سيستم گرمايش و سرمايش 128

وسايل حمل‌ونقل  128

تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي   128

هزينه‌هاي متفرقه و پیش‌بینی‌نشده   129

6-17  هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري  129

6-18   سرمايه در گردش   129

6-19 هزينه‌هاي توليد. 130

 • مواد اوليه، کمکي و بسته‌بندي:. 130

6-20        حقوق و دستمزد. 131

هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات.. 132

6-21   تعمير و نگهداري.. 133

ارزش دارايي  133

6-22  هزينه استهلاک   133

6-23  جدول هزينه‌هاي ثابت و متغير. 134

6-24  نقطه سربه‌سر  134

6-25   زمان‌بندي اجراي طرح توسعه. 135

6-26    تشریح زیر فعالیت‌های طرح به تفکیک فاز احداث و بهره‌برداری   135

فصل هفتم : صورتهای مالی

7-1  پيش بيني عملكرد سودوزيان  138

7-2   جدول  پیش بینی منابع ومصارف 139

7-3   جدول پیش بینی   ترازنامه   140

7-4   جدول عایدات نقدی  141

7-5   برخی از نسبتهای مالی  142

فصل هشتم گراف‌های کامفار

8-1  جدول پیش فرض های کامفار. 144

8-2   خروجی نسبت های محاسبه شده  145

8-3  نمودارد هزینه های عملیاتی  146

8-4  نمودار فروش محصولات   146

8-5   نسبت وام بلندمدت به ارزش خالص (Long-term debt to net worth)  148

8-6  نرخ داخلي بازگشت سرمايه (IRR)     148

8-7  نرخ بازگشت داخلي براي آورده سهامداران (IRRE)     149

8-8  ارزش فعلي خالص (NPV)   149

8-9 نقطه سربه‌سر تولید   150

8-10    ارزیابی و تجزیه‌ و تحلیل حساسیت IRR با محاسبات نرم‌افزار کامفا ر   151

 • تحلیل حساسیت نسبت به فروش و  هزینه‌های تولید   151

8-11  دوره بازگشت سرمایه   152

8-12  ارزش افزوده سنوانی   153

8-13   اهم مزیت‌های اجرایی طرح   153

در صورت نیاز به طرح توجیهی اختصاصی می توانید با کارشناسان طرح یاب از طریق  پیام رسان  یا شماره  تلفن 02166418908 هماهنگ فرمایید.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *