نویسنده
تاریخ انتشار
10 ژوئن 2024
دسته بندی
تعداد بازدید
1 بازدید
400,000 تومان
Excluding 0% tax

طرح توجیهی تولید کامپاند و مستربچ پلی اتیلن

طرح توجیهی تولید کامپاند و مستربچ پلی اتیلن آماده است شما می توانید با پرداخت هزینه ای بسیار کمتر از آماده کردن یک طرح توجیهی اختصاصی، این طرح توجیهی آماده را  از سامانه طرح یاب  دانلود کنید. در طرح توجیهی تولید کامپاند و مستربچ پلی اتیلن اطلاعات مفید در حوزه های فنی مالی و اقتصادی مطابق فهرست زیر می توانید مورد بهره برداری قرار دهید.

فهرست مطالب طرح تولید کامپاند و مستربچ پلی اتیلن

1-1 مقدمه   6

1-2 وضعیت جهانی تجارت پلی اتیلن 6

1-3  وضعیت جهانی صادرات و واردات پلی اتیلن 6

1-4 آمار جهانی صادرات و واردات  پلی اتیلن کشورهای جهان 7

1-5 سهم  صادرات پلی اتیلن ایران در دهه گدشته. 7

1-6 پلی اتیلن و  کاربرد های آن. 8

1-7 طبقه بندی ونمودار  انواع  پلی اتیلن براساس چگالی.. 9

1-8 پلی اتیلن سبک.. 10

1-9 کاربردهای پلی اتیلن  LDPE. 11

1-10 تکنولوژی های تولید محصولات از پلی اتیلن سبک  12

1-11 گرید‌های پلی اتیلن سبک 13

1-12  پلی اتیلن سنگین   14

1-13 کاربردهای پلی اتیلن سنگین HDPE

1-14 تکنولوژی های تولید محصولات از کامپاند و مستربچ پلی اتیلن  16

1-15 قالب گیری تزریقی : 17

1-16  روش قالب‌گیری  دمشی 17

1-17  روش قالب‌گیری دورانی 19

1-18  اکسترود فیلم کامپاند و مستربچ پلی اتیلن  20

1-19  اکسترود صفحه مسطح و  فویل  کامپاند و مستربچ پلی اتیلن. 20

1-20  اکسترود پلی اتیلن لوله و پروفیل 21

1-21  گرید‌های پلی اتیلن سنگین 22

1-22  طرح تولیدی مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی.. 23

1-23   معرفی محصول  23

1-24  انواع مستربچ  24

1-25 نام و کد آیسیک محصول 25

1-26  کد تعرفه گمرکی محصول  26

1-27 مشخصات و ویژگی های محصول  26

1-28  قیمت داخلی و جهانی محصول  27

1-29 موارد کاربرد و بازار هدف مستربچ و کامپاوندهای پلی اتیلنی   28

1-30  تقسیم بندی مستر بچ ها  28

1-31 مستر بچ ها  ی افزودنی   29

1-32 نانوافزودنی ها  29

1-33 مستربچ لیزکننده. 29

1-34  مستربچ آنتی بلاک  29

1-35 مستربچ روشن کننده نوری یا براق کننده پلی اتیلنی  29

1-36 مستربچ آنتی استاتیک  29

1-37 مستربچ پایدارکننده نور فرابنفش  29

1-38 مستربچ آنتی اکسیدانت  30

1-39  کمک فرآیند پلیمر  30

1-40 مستربچ  های ضد سایش   30

1-41 سایر مستربچ های افزودنی  30

1-42  مستربچ رنگی  30

1-43  بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محصول 30

1-44  بررسی عرضه محصول در گذشته  31

1-45  بررسی ظرفیت بهره برداری در کشور  31

1-46  بررسی میزان واردات محصول در سال های گذشته 33

1-47 پیش بینی کل امکان عرضه آتی  35

1-48 بررسی تقاضای محصول در گذشته  36

1-49 بررسی میزان صادرات (تقاضای خارجی) محصول در گذشته  36

1-50  بررسی میزان تقاضای داخلی محصول در  گذشته   42

1-51  پیش بینی کل تقاضای آتی  43

1-52 پیشبینی میزان تقاضای داخلی محصول  43

1-53 پیشبینی میزان تقاضای خارجی محصول   44

1-54  پیشبینی میزان تقاضای کل محصول  45

1-55  تحلیل موازنه میزان عرضه و تقاضای آتی محصول  46

1-56 تحلیل بازارهای صادراتی محصول   46

1-57  صادرات  سال 2022 

1-58  واردات سال  2022  47

1-59  مطالعات شناخت مواد اولیه 51

1-60 ارزیابی مالی و اقتصادی 53

1-61  برآورد میزان سرمایه گذاری کل در حداقل ظرفیت تولید  53

1-62 نحوه تأمین سرمایه مورد نیاز  55

1-63  برآورد میزان و هزینه مواد اولیه مورد نیاز  56

1-64 برآورد میزان و هزینه مصرف سالیانه واحدهای پشتیبانی مورد نیاز  56

1-65  برآورد میزان فروش سالیانه واحد 57

1-66  فرضیات محاسبات  57

1-67 برآورد شاخصهای مالی و اقتصادی    58

1-68 خلاصه طرح تولیدی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی    58

فهرست جداول

جدول 1- کدهای آیسیک 8 رقمی و 10 رقمی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 2- کد تعرفه گمرکی و حقوق ورودی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 3- قیمت جهانی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 5- مشخصات واحدهای تولیدی فعال محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی بر اساس کدهای آیسیک

جدول 6- میزان تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی­اتیلنی (ظرفیت عملی) 

جدول 7- میزان واردات محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی طی سال‌های 1398-1393

جدول 8- میزان کل عرضه محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی طی سال‌های 1398-1393

جدول 9- پیش­بینی میزان کل امکان عرضه محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی 

جدول 10- میزان صادرات محصول مستربچ و کامپاوند پلی­اتیلنی  طی سال‌های 1398-1393

جدول 11- میزان صادرات محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی به تفکیک کشور واردکننده در سال 1393

جدول 12- میزان صادرات محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی به تفکیک کشور واردکننده در سال 1394

جدول 13- میزان صادرات محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی به تفکیک کشور واردکننده در سال 1395

جدول 14- میزان صادرات محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی به تفکیک کشور واردکننده در سال 1396

جدول 15- میزان صادرات محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی به تفکیک کشور واردکننده در سال 1397

جدول 16- میزان تقاضای داخلی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی در چند سال گذشته

جدول 17- پیش بینی میزان تقاضای داخلی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی در چند سال آتی

جدول 18- پیش بینی میزان تقاضای خارجی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی در چند سال آتی

جدول 19- پیش بینی میزان تقاضای کل محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی در چند سال آتی

جدول 20- موازنه میزان عرضه و تقاضای آتی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی در کشور

جدول 21- ارزش صادرات انواع اشکال ابتدایی پلیمرهای اتیلن به تفکیک کشور واردکننده از ایران (واحد: هزار دلار)

جدول 22- ارزش صادرات انواع اشکال ابتدایی پلیمرهای اتیلن به کشور عراق از ایران  

جدول 23- خلاصه مطالعات شناخت مواد اولیه محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 24- منابع تأمین کننده مواد اولیه مصرفی در تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 25- میزان سرمایه گذاری کل طرح تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی در حداقل ظرفیت تولید

جدول 26- جزئیات نحوه تأمین سرمایه موردنیاز طرح تولید مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 27- میزان و هزینه مواد اولیه موردنیاز طرح تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 28- میزان و هزینه مصرف سالیانه واحدهای پشتیبانی موردنیاز طرح تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 29- میزان فروش سالیانه طرح تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 30- نتایج ارزیابی شاخص­های اقتصادی طرح تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

جدول 31- خلاصه نتایج مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

در صورت نیاز به طرح توجیهی اختصاصی می توانید با کارشناسان طرح یاب از طریق  پیام رسان  یا شماره  تلفن 02166418908 هماهنگ فرمایید.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *